O nama

FRITECH d.o.o. je privatna porodična firma osnovana 2002 god.Firmu su osnovali iskusni inženjeri Borivoje Paunović dipl.inženjer tehnologije i Vladislav Radosavljević dipl.inženjer mašinstva koji se bave frikcijom duže od 30 godina.Dugogodišnje iskustvo visoko stručnih kadrova obezbeđuje razvoj i osvajanje novih tehnologija na bazi bezazbestnih i kompozitnih materijala što u spoju sa savremenim procesom proizvodnje i adekvatnim softverom koji kontroliše tri glavna parametara pritisak,temperature i vreme donosi na tržište kvalitetan i visoko pouzdan proizvod.

 

Korišćenjem novih organskih materijala i vlakana u saradnji sa renomiranom nemačkom laboratorijom, dobijeni su kvalitetni frikcioni materijali koji obezbeđuju pouzdano, efikasno i meko kočenje uz malo habanje u svim uslovima eksploatacije.

kako mi to radimo?

Kao moderna kompanija,FRITECH d.o.o. svoj poslovni uspeh zasniva na visokom nivou kvaliteta svojih proizvoda koji su u potpunosti usaglašeni sa zahtevima korisnika i zahtevima važećih zakona i propisa, kao i na partnerskom odnosu kako sa korisnicima, tako i sa dobavljačima, ali i ostalim zainteresovanim stranama.Ovakva organizovanost je proizvod neprekidnog procesa osvajanja, usavršavanja i neposredne primene sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2008 (9001:2015). Neki od elemenata su implementirani tehničkim standardima ISO/TS 16949.

ciljevi?

U bliskoj budućnosti se planira razvijanje i puštanje u rad savremene laboratorije za ispitivanje svih hemijskih i fizičko-mehaničkih karakteristika kao i ispitivanje disk pločica u pravoj srazmeri na dinamometru.

 

U cilju što boljeg ispunjenja zahteva kupaca, stalno je prisutno osavremenjivanje tehnologija proizvodnje i povećanje proizvodnog programa.

Ostvareni rezultati su omogućili,da od osnivanja firme do danas, kompanija Fritech d.o.o. beleži konstantni rast i razvoj o čemu svedoče merljivi podaci.

Proizvodni program

 •  Disk pločice za putnička vozila
 •  Disk pločice za teretna i laka teretna vozila
 •  Disk pločice za teška teretna vozila,dampere i                     specijalna vozila
 •  Specijalni frikcioni proizvodi za industriju

Vaša sigurnost je za nas na prvom mestu

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

FRITECH d.o.o.

Proizvodni program

 • Disk pločice za teretna i laka teretna vozila

  Proizvodni program disk pločica za teretna i laka teretna vozila…

  Read more
 • Disk pločice za putnička vozila i automobile

  Proizvodni program disk pločica za sve vrste putničkih vozila….

  Read more
 • Disk pločice za dampere i specijalna vozila

  Proizvodni program disk pločica za teška teretna vozila, dampere i specijalna vozila…

  Read more
 • Specijalni frikcioni proizvodi za industriju

  Specijalni frikcioni proizvodi za industriju…

  Read more

Novosti

Galerija

Galerija proizvodnje

„Fritech“ d.o.o. je u potpunosti opredeljen ispunjavanju definisanih ciljeva kvaliteta za svoje proizvode, kao i zahteva sa tržišta, uz stalno poboljšavanje i unapređenje sopstvene proizvodne baze i sistema upravljanja kvalitetom. Svakodnevnom primenom novih znanja uz aktivno učešće i motivaciju svih zaposlenih, ostvareni su potrebni uslovi za efikasan timski rad, kao i razvoj kulture kvaliteta svih uključenih u celokupni proizvodni sistem.

Video proizvodnje

Kao odgovoran član društva, u procesu proizvodnje štitimo radno i životno okruženje primenjujući propisane preventivne metode na polju bezbednosti zaposlenih, proizvoda i okoline. U proizvodnji ostvarujemo zahteve postavljenih tehničkih rešenja za naše proizvode kojima se zadovoljavaju optimalne potrebe korisnika u pogledu karakteristika trajnosti, sigurnosti i bezbednosti.

Podaci kompanije

FRITECH d.o.o. Prokuplje

ul. Partizanska bb

18400 Prokuplje

00 381 27 329 717

00 381 60 6358 444

Poreski identifikacioni broj-PIB : 102235305
Matični broj : 17436708
Šifra delatnosti : 2059

Tekući računi:
OTP Banka 325-9500700036597-14
Komercijalna Banka 205-23779-46

Mail office@fritech.co.rs

Mapa